VRAAGPROGRAMMA

Bronckhorsterkleindierenshow

Eendaagse keuring

PKV Vorden e.o.

5 november

2022

Sluitingsdatum inschrijving dinsdag 18-10-2022

Inschrijfformulier ook digitaal te verkrijgen. (zie blz.3)

 

VRAAGPROGRAMMA

Bronckhorsterkleindierenshow eendaagse

 

Deze clubtentoonstelling zal worden gehouden op zaterdag 5 november 2022

Bij de familie J Pardijs, Mosselseweg 4a 7251 KM Vorden.

Telefoon nr. secretaris: H. Bolwiender 06-83320476

Sluiting der inschrijving uiterlijk dinsdag 18 oktober 2022. Helaas kunnen de Hoender-, Dwerghoender-, Serama- en Siervogel fokkers niet inschrijven door de vogelgriep. Om toch de overige fokkers de gelegenheid te geven, de dieren te laten keuren houden we dit jaar een eendaagse keuring.

 

Tentoonstellingsbestuur:

G. Lenselink voorzitter 06-46121517 Veterinair Toezicht

H. Bolwiender secretaris 06-83320476 DAP Lochem

F. van Olst penningmeester 06-19659036 Albert Hahnweg 74

H. Gosselink 2e secretaris en 2e voorzitter 7242 EJ Lochem

W. Boersma 2e penningmeester tel: 0573 - 251597

H. Snellink

 

Opbouw en afbraak:

G. Lenselink

H. Gosselink

 

Algemeen tentoonstellingssecretaris:

H. Bolwiender, Torenakker 7, 6996 BD Drempt tel: 06 83320476 E-mail h.bolwiender@upcmail.nl

Website P.K.V.: www.kleindierenvereniging.nl

Bank: Rabobank Graafschap-Noord. Rekeningnr. IBAN NL52RABO03664.26.222 t.n.v. P.K.V. Vorden.

 

Gedelegeerde is dit jaar G. Laarman, e-mail laarmang@gmail.com

 

Keurmeesters:

 

Sierduiven : N.T.B.

Oorspronkelijke duiven : R. Siemes

Konijnen : M. Kok (A)

Vlaamse Reus, Wener, Papillon, Hollander, Tan, Kleurdwerg + overige rassen

 

: J. Meijer (B)

Franse Hangoor, Witte Nieuw Zeelander, Witte v Hotot, Rode Nieuw Zeelander, Klein Zilver.

Cavia ‘ s : W. Flokstra (A)

 

Hoofdereprijzen Jury:

Sierduiven : N.T.B.

Oorspronkelijke duiven : R. Siemes

Konijnen : M. Kok.(A)

Cavia’s : W. Flokstra (A)

 

Bovenstaande opgave van Keurmeesters en H.E.P. Jury onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden en aantallen inzendingen.

 

De rassen van, Sierduiven, Oorspronkelijke duiven, Siervogels, Konijnen en Cavia’s worden vermeld in de catalogus.

De inzenders kunnen hun dieren op zaterdag 5 november 2022 om 16:30 uur afhalen.

 

 

Opening:

Het inkooien is om 8:30 uur. De opening is op zaterdag 5 november 2022 om 9:00 uur. Hierna vindt de keuringen van de dieren plaats.

De keuring is openbaar, dus zie hoe je dieren worden gekeurd.

 

Privacy verklaring: Door in te zenden op de Bronckhorsterkleindierenshow gaat u akkoord met het volgende: - Uw NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer, kleindierenvereniging waar u lid van bent, alsmede uw bondsnummer worden geregistreerd in onze administratie welke door het tentoonstellingssecretariaat beheerd wordt. - De gegevens worden bewaard om u in de toekomst een vraagprogramma te kunnen sturen. - U gaat akkoord dat uw NAW gegevens en bondsnummer worden afgedrukt in onze catalogus. - U gaat akkoord dat u of uw dieren gefotografeerd kunnen worden op onze show. Deze foto’s worden enkel gebruikt ter promotie van onze show op o.a. de website en onze facebookpagina. - De namen van de hoofdereprijs winnaars, met de desbetreffende dieren, zullen op onze site vermeld worden. - U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit ons archief. - Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, dient u contact met het tentoonstellingssecretariaat op nemen.

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN

Artikel 1

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de algemene tentoonstellingsbepalingen (zie Almanak 2022 blz. 33).

 

Artikel 2

De tentoonstelling is geopend op:

zaterdag 9 november 2022 van 8:30 uur tot 16:30 uur De toegang is gratis. (Kinderen tot 12 jaar onder geleide).

 

Artikel 3

Gevraagd worden: Sierduiven, Oorspronkelijke duiven, Konijnen, en Cavia’s. Zowel oud als jong, in alle erkende kleurslagen. Alleen enkele nummers. Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van een door de F.B. erkende vaste voetring of tatoeëring.

Jeugdklasse (C—klasse):

Konijnen geboren na 30 april voorafgaande aan het tentoonstellingsseizoen, doch die tenminste 12 weken oud zijn, kunnen worden ingeschreven in de jeugdklasse, maar de dieren moeten minstens het minimale gewicht hebben van het ras, hetgeen in de standaard staat.

Op het inschrijfformulier moet dit aangegeven worden met een “C”.

 

AOC klasse.

Bij alle diergroepen kunnen inzenders met een KLN/NBS fokkersnummer

dieren in erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die bij dat ras niet erkend is, inschrijven in een AOC klasse ( any other colour). Deze kleur of tekening moet zijn beschreven in de standaard van de betreffende diergroep en mag ook een combinatie zijn van meerdere van deze kleuren, al dan niet met een al beschreven tekeningpatroon.

AOC dieren doen niet mee aan de rassenprijs van dat volledig erkende ras, maar alleen aan de specifieke AOC prijzen.

Op inschrijfformulier AOC klasse duidelijk aangeven.

Vrije klasse

Op het inschrijfformulier vult u duidelijk in, dat u met het betreffende dier wilt meedingen in de Vrije klasse. De ingezonden dieren worden beoordeeld door een speciale jury. Beoordelingscriteria zijn originaliteit, fokkerskunst,

presentatie, verzorging en conditie enz. Dit onderdeel wordt beschouwd als “De Spiegel van de Fokkerij”. De tentoonstellingsorganisatie stelt een prijs beschikbaar voor de meest bijzondere, haan, hen, konijn, duif enz.

 

Artikel 4

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per nummer. De administratie kosten bedragen €3,- per inzender. Jeugd € 1,00 per nummer. Het inschrijfgeld graag afrekenen bij het inleveren van de inschrijfformulieren tijdens de ledenvergadering dinsdag 18 oktober of bij voorkeur overmaken op Rabobank rekeningnummer IBAN NL52 RABO036.64.26.222 t.n.v. penningmeester PKV Vorden Pieter van Vollenhovenlaan 19 Vorden. Graag op uw inschrijfformulier vermelden of u contant of per bank betaald.

 

Artikel 5

De inschrijving sluit op dinsdag 18 oktober 2022

 

Inschrijfformulieren volledig ingevuld inleveren bij of opsturen naar: Gerrit Lenselink, Zutphenseweg 68A 7251 DL Vorden of Herman Bolwiender, Torenakker 7 6996 BD Drempt.

E-mail adres h.bolwiender@upcmail.nl

Ook is het inschrijfformulier bijgesloten bij de E-mail adressen, u kunt dan het inschrijfformulier ook via de E-mail versturen.

 

Artikel 6

Alle dieren moeten op zaterdag 5 november 2022 om 8:30 uur zijn ingekooid. Dieren aanleveren op een ander tijdstip, dan in overleg met de tentoonstellingssecretaris

 

Artikel 7

Alle inzenders ontvangen voor ieder ingeschreven dier een label dat duidelijk aan kist of mand moet zijn bevestigd.

 

Artikel 8

Hoofd-. en ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimaal het predikaat ZG en in concurrentie. Jeugdleden minimaal predikaat G. Voor duiven minimaal 93 punten en voor jeugdleden duiven 91 punten.

 

Artikel 9

De niet toegekende prijzen vervallen aan de organiserende vereniging.

 

Artikel 10

Jeugdleden moeten duidelijk “jeugd” op het inschrijfformulier vermelden.

 

Artikel 11

Het is mogelijk, dat er een gedelegeerde van het Facilitair Bureau controle houdt op het welzijn van de dieren, inspectie uitvoert op de vervoerskisten en op het ordelijk en volgens de reglementen van het Facilitair Bureau verlopen van de tentoonstelling.

Gedelegeerde is dit jaar G. Laarman, e-mail laarmang@gmail.com

 

Artikel 12

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen:

Tot de tentoonstelling worden alleen konijnen toegelaten van fokkers waarvan de tentoongestelde dieren zijn ingeënt tegen RHD2. Een kopie van de ent verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient het nummer van het dier te bevatten die worden tentoongesteld.

Ent bewijzen vóór het in kooien inleveren bij de secretaris.

 

PKV wisselbekers

Tijdens onze voorjaarsvergadering worden de PKV wisselbekers uitgereikt. De wisselbeker kunnen uitsluitend gewonnen worden wanneer u aan minimaal 3 van de 5 shows mee doet die hieronder vermeld zijn. Deze bekers gelden voor alle diergroepen, echter de beker kan uitsluitend gewonnen worden in concurrentie wat betreft inzenders dit geldend per diergroep. Let wel, deelname aan de Bronckhorsterkleindierenshow is verplicht.

De catalogussen van de 6 shows worden door 2 bestuursleden nagekeken en de predicaten worden zoals vanouds bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal dieren per show. De predicaten met haar puntentelling is als volgt:

U = 5 punten

F = 4 punten

ZG = 3 punten

G = 2 punten

V = 1 punt

De score van de 3 best scorende shows tellen mee, wanneer u deel neemt aan meer dan 3 shows. Dus u hoeft er helemaal niets voor te doen, het kost niets, alleen inzenden op minimaal 3 van de 5 onderstaande shows:

DRU dierendag show van 1 tot 2 oktober 2022 Hutteweg 24, 7071 BV Ulft

PEKLO Lochem van 15 oktober t/m 16 oktober 2022 Zutphenseweg 35, Lochem

Bronckhorsterkleindierenshow (verplicht) van 5 november 2022 Mosselseweg 4a Vorden

Noordshow te Hardenberg op 19 t/m 21 januari 2023 Energieweg 2 Hardenberg

Spilbroekshow te Neede op 28 en 29 januari 2023 Bleekenweg 14, Neede

 

Hoofdereprijzen:

H.E.P. 1. Beker voor de mooiste sierduif.

H.E.P. 2. Beker voor de mooiste siervogel.

H.E.P. 3. Beker voor het mooiste konijn.

H.E.P. 4. Beker voor de mooiste cavia.

 

 

Ereprijzen Sierduiven:

E.P. 5 7,50 Euro voor de mooiste sierduif op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

Ereprijzen Konijnen:

E.P. 6. 7,50 Euro en rozet voor het mooiste nummer grote rassen

 

E.P. 7. 10 kg konijnenvoer voor de mooiste op 1 na grote rassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

E.P. 8. 7,50 Euro voor het mooiste nummer middenrassen

 

E.P. 9. 10 kg konijnenvoer voor de mooiste op 1 na middenrassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

E.P. 10. 7,50 Euro voor het mooiste nummer kleine rassen

 

E.P. 11. 10 kg konijnenvoer voor de mooiste op 1 na kleine rassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

E.P. 12. 7,50 Euro voor het mooiste nummer dwergrassen

 

E.P. 13. 10 kg konijnenvoer voor de mooiste op 1 na dwergrassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

E.P. 14. Bekertje voor het mooiste nummer van een jeugdlid

 

E.P. 15. Bekertje voor de mooiste op 1 na van een jeugdlid (minimaal 10 ingezonden dieren).

 

Voor de winnaar van H.E.P. 3 vervalt bovengenoemde ereprijs.

 

Ereprijzen Cavia’s:

E.P. 16. 7,50 Euro voor mooiste cavia op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

E.P. 17. Bekertje voor het mooiste nummer van een jeugdlid.

 

E.P. 18. Bekertje voor de mooiste cavia jeugdlid op 1 na (minimaal 10 ingezonden dieren)

 

 

Jeugdklasse (C-Klasse en AOC-Klasse en Vrije-Klasse)

E.P. 19. Beker voor het mooiste konijn

 

E.P. 20. 7,50 Euro voor het mooiste konijn op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

E.P. 21. Ere prijs AOC klasse na keuring te bepalen.

 

EP. 22. Ere prijs Vrije klasse na keuring te bepalen.

 

Keurmeesterprijzen.

E.P. 23. Elke keurmeester mag een ereprijs van €2,50 toekennen op elke 10 gekeurde dieren, mits geen winnaar van andere ereprijzen.

E.P. 24. KLN-ereprijzen =EP400.

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren die tot de KLN diergroepen behoren, mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking.

Deze prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen prijzen hebben gewonnen.

Toekenning:

a. De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.

b. Keurmeesters die in meerdere diergroepen keuren verdelen de prijzen naar rato over de diergroepen.

c. De prijzen worden bij voorkeur toegewezen aan dieren die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met kwaliteit).

E.P. 25. NBS-ereprijzen = EP 800.

1. de R-, K- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald.

2. 808. R-prijs van € 4,00 per 20 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een bondsprijs toegekend

3. Verder zie www.sierduif.nl/tentoonstellingen/algemeen/prijzenschema

4. Deze prijzen worden via de organiserende vereniging/tentoonstellingsorganisatie aan de winnaars uitbetaald.

Alle diergroepen:

E.P. 26. De collectie prijs, een wisselbeker (aankruisen met “P”) is te winnen met 4 dieren van één diergroep. U kunt met 2 of meer keer per 4 dieren mee doen, geef duidelijk met P1, P1… en P2, P2 .. enz. aan welke dier bij welk 4 tal hoort.

Deze wisselbeker moet 3x in totaal gewonnen worden om definitief in bezit te komen. Bij gelijk aantal punten tijdens de Bronckhorsterkleindieren show beslist het lot. Is de beker in 2030 er nog niet uit, dan wordt tijdens de show in 2030 de beker uitgereikt aan diegene, die op dat moment de beker het vaakst heeft gewonnen. Bij gelijke stand beslist het lot.

 

Nagekomen ereprijzen worden vermeld in de catalogus.