Home » nieuws

Aan leden konijnenfokkers en konijnenhouders,

 

Ook dit jaar wordt er, in samenwerking met DAP Lochem, geënt tegen RHD1+2 . De entstof die dit jaar wordt gebruikt beschermt zowel tegen RHD 1 als RHD 2.  

 

Dit jaar wordt er geënt op;

Op donderdag 6 juni 2019. Vervolgens wordt er begin september nog een keer een ronde gemaakt. Mocht blijken dat er in oktober of november behoefte is aan nog een ent ronde dan zal bekeken worden hoe we dit gaan invullen.  

Per ent ronde zullen er 3 locaties benoemd waar er geënt wordt. De locaties zijn bij een van de leden die mee doen aan de enting en afhankelijk van de opgave.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat de dierenarts bij u aan huis komt, daar staan echter wel extra kosten (voorrij) tegenover.

Ook voor mensen die geen lid zijn van een van beide verenigingen bestaat de mogelijkheid om hun dieren te laten enten. Daarvoor geldt een speciaal tarief. Dus mocht u in uw omgeving mensen kennen die een konijn(en) hebben, informeer ze dan over deze mogelijkheid. Want het tarief zal beduidend lager zijn als men individueel naar een Dierenartsenpraktijk gaat.

 

De volgende kosten worden in rekening gebracht:

Leden PKV en of PEKLO

Centraal enten:

- Administratiekosten € 5, -- per eigenaar 

- € 3,50/dier en bij ≥ 15 dieren per eigenaar worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

 

Huisenting op verzoek; 

- Administratiekosten € 5, -- per eigenaar 

- € 3,50/dier 

- Voorrijkosten € 10, --

 

Niet leden PKV en of PEKLO

- Administratiekosten € 7,50 per eigenaar 

- € 5,00/dier 

Zij kunnen alleen enten op een aangegeven centraal punt. 

 

Opgave ent ronde  van 6 juni 2019 is uiterlijk aanmeld datum; zaterdag 1 juni a.s.

Naam

Aders

Woonplaats

E-mailadres

Telefoon (indien mogelijk

mobiel) 

Aantal dieren 

Tevens stellen wij het op prijs dat je het bijgesloten ent entformulier invult of in ieder geval de oornummers van de dieren doorgeeft. Voor dieren, die geen oornummers hebben (vaak niet leden), volstaat ook met namen.

Dieren dienen op het moment van enten 10 weken oud te zijn. Tijdens het enten biedt u het ingevulde ent formulier aan, aan de begeleider van de dierenarts. Deze draagt er zorg voor dat  deze verder wordt ingevuld en ondertekend door de dierenarts.

 

Het aantal opgegeven dieren wordt in rekening gebracht, ongeacht ze tijdens de ent sessie worden aangeboden. Afhankelijk van de beschikbare entstof kunnen extra dieren geënt worden 

Er dient contant afgerekend te worden op de dag van enting. 

 

Met vriendelijke groet,

Namens PKV.

Herman Bolwiender 0313-479173    e-mail: h.bolwiender@upcmail.nl 

Zaterdag 1 juni komt vereniging KDS Oost Flevoland bij PKV Vorden op bezoek. Details en het programma volgen nog! Opgeven kan bij Herman Bolwiender.